Обадете ни се на:
тел: 094 601748
 
 
 
 
 

Група „Пъстър свят“- ДГ „Детелина“

Учители: Надя Вълчева- старши учител

Даниела Петрова- старши учител

Помощник възпитател- Ирена Динкова

пъстър свят

Свържете се с нас

Детска градина „Детелина“

гр. Видин, ул.“Ал. Константинов“ No 11

Тел: 094 601748

Mail: info-500129@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Видин: https://vidin.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/