Обадете ни се на:
тел: 094 601748
 
 
 
 
 

История

Децата мечтаят за детска градина, в която не само възрастните да ги обучават, а и те да обучават възрастните. Мечтата на родителите е за детска градина, която помага на чистата детска душа да се разтвори и разцъфне под грижите на майстори-градинари, в която учителите са разбрали, че за да твори детето трябва да чувства вярата в собствените си способности.

Началото на ИСТОРИЯТА е поставено на 01.09.1960год. Лъчезарни лица на деца, родители и гости са изпълнили двора на най-новия детски дворец във Видин. Гръмва градската духова музика, произнасят се вълнуващи слова. По стар обичай се лисва менче с вода.

През 2016 година към Детска градина „Детелина“ са присъединени два филиала – ДГ „Васил Левски“ и ДГ „Брезичка“ в село Синаговци.

ВИЗИЯ Чрез отговорност, професионализъм и уважително отношение, чрез стимулираща учебна среда, възпитаваме в самостоятелност и подготвяме децата за бъдещия живот. Визията е подкрепена от ценности, които сме избрали за ключови за развитието на детската градина и насочва нашата работа, мотивира и вдъхновява за постигане на целите.

ОТГОВОРНОСТИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА се изразяват в повишаване на квалификацията, ангажираност с изпълнение на задачи и оценка на работата, на която се базира планирането и въвеждането на подобрения.

УВАЖИТЕЛНОТО ОТНОШЕНИЕ се проявява в комуникация, приемане и разбиране на различията на всички заинтересовани страни и се развива на всички нива (дете-дете, дете-възрастен, възрастен-възрастен).

СТИМУЛИРАЩАТА УЧЕБНА СРЕДА е безопасна среда, в която положителните взаимодействия насърчават любопитството и позволяват учене и развитие на всяко дете.

САМОСТОЯТЕЛНОСТ И УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИГРИ се основава на обучение чрез игри, възпитаване в самостоятелност и грижа за себе си.

ДНЕВНИЯТ РЕЖИМ е внимателно обмислен и балансиран. Провокират се интересът и желанието за научаване на нови неща. Дейностите протичат гладко, под формата на игра. Отделя се време за дейности на открито, отдих, хранене и забавления.

Компетентност, професионализъм, толерантност, екипност и осъзната потребност от усъвършенстване са основните характеристики на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП. Учителите разработват дейности, които насърчават здравословен начин на живот, духовно развитие и гражданско самосъзнание у децата, спомагат за формиране на общност, в която всяко дете чувства, че принадлежи и е подкрепяно да постигне своя потенциал.

Участието на СЕМЕЙСТВАТА в дейностите е високо оценено. Общуването и взаимодействието спомага за изграждане на общност, в която се осъществява обмен на информация, планиране, решаване на проблеми. Семействата на нашите възпитаници са нещо специално за

нас. Сътрудничеството създава благоприятни условия и подпомага напредъка на всяко дете. На семействата се осигурява възможност да получават и обменят знания за грижите, развитието и образованието на децата. Решенията за образованието на децата са споделена отговорност.

ПРАЗНИЦИТЕ са съпроводени с радостно настроение, незабравими емоции и преживявания и очаквани от децата с нетърпение. В края на всяка учебна година отбелязваме важно събитие - изпращане на децата от подготвителните групи в училище. Подготвяме ярки, интересни, и разнообразни дейности и събития, не само като развлекателна дейност, но и като естествена ситуация за развитие на децата. Така децата придобиват увереност в своите способности и възможности, израстват открити към красотата и доброто.

Символът на нашата детска градина е четирилистна ДЕТЕЛИНА. Според вярвания всяко едно от листата има определено значение - Вяра, Надежда, Любов и Късмет. Както едно растение се нуждае от обич и грижа за своя растеж и развитие, така и служителите на детска градина „Детелина“ изпълняват професионално и отговорно своята мисия с вяра, любов, знание и грижа за възпитанието и обучението на децата и подпомагане на семейството в тази задача.

Свържете се с нас

Детска градина „Детелина“

гр. Видин, ул.“Ал. Константинов“ No 11

Тел: 094 601748

Mail: info-500129@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Видин: https://vidin.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/