Обадете ни се на:
тел: 094 601748
 
 
 
 
 

Екип

ДИРЕКТОР
АННА МАРИНОВА – МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО        

БАКАЛАВЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

ДАНКА СТАМЕНОВА – МАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

УЧИТЕЛИ

НАДЯ ВЪЛЧЕВА – МАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ВЛАДИСЛАВА МИТЕВА – МАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

СИЛВИЯ МАРИНОВА – МАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА – МАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ИЛКА ИЛИЕВАМАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

АЛБЕНА ЦВЕТКОВАМАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

БИЛЯНА ТОДОРОВА – МАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

КАМЕЛИЯ СТАНЕВАМАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

МАРИЯНА ЛЮБЕНОВАМАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

АНЕЛИЯ ИВАНОВА–БАКАЛАВЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА – ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

ВАНЕСА БОРИСОВА – МАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ИРЕНА НИКОЛОВА МАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА – МАГИСТЪР ПО ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

ВЕСЕЛА КРЪСТЕВА – УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА, МАГИСТЪР ПО ХОРЕОГРАФИЯ

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПАВЛИНА ИВАНОВА - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  

МИГЛЕНА ДИМИТРОВА - ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

КАМЕЛИЯ ЛИЛКОВА-ВАСИЛЕВА И БОРИСЛАВ БОРИСОВ

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛИ

МАРИЯНА ТОДОРОВА   ПЛАМЕНКА НИКОЛОВА

ИРЕНА ДИНКОВА   ЯВОРКА ПАВЛОВА

ХРИСТИНА ВИТАНОВА   БОНКА ПЕТРОВА   ТАНЯ НАЧЕВА

МЛАДЕН ПАВЛОВ И АНАТОЛИЙ ИВАНОВ - ОГНЯРИ

ИВАНКА ИВАНОВА – ГОТВАЧ   ЛИДИЯ АНГЕЛОВА – ПОМОЩНИК - ГОТВАЧ

 

 

 

Свържете се с нас

Детска градина „Детелина“

гр. Видин, ул.“Ал. Константинов“ No 11

Тел: 094 601748

Mail: info-500129@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Видин: https://vidin.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/