Обадете ни се на:
тел: 094 601748
 
 
 
 
 

STEAM методи в детска градина

Образователният метод STEAM /aбревиатура от Science, Technology, Engineering, Arts и Math или Наука, Технология, Инженерство, Изкуство и Математика/ в последните години придобива все по-широка популярност и привлича вниманието на родители и педагози. Звучи сложно и трудно за изпълнение, но имайки предвид добрите резултати, си заслужава.

Педагогическият екип на ДГ „Детелина“и филиал „Васил Левски“, гр. Видин последните две години работи по европейски проект Еразъм+ на тема: „Връзка на вълшебните приказки и STEAM”. В проекта са включени четири страни – Сърбия, Словения, Гърция и България. Всяка странa работи в определена насока. Българският екип работи по Инженерството. Педагозите заедно с децата успяха да докажат, че STEAM обучението може да започне още в най-ранна детска възраст. Преживяванията, които децата имат на тези години са изключително важни. Предизвиквайки тяхното любопитство и използвайки любимите им приказки, учителите създаваха възможности за учене в забавна и безопасна среда. Целта на STEAM обучението е децата да участват, да създават, да творят и експериментират с идеи и проекти. При STEAM методите от значение е не крайният резултат, а ученето по време на процеса и то да става в забавна и интересна среда. Този метод е базиран на учене чрез действие. Малчуганите трябваше да участват активно, а не просто да запомнят и възпроизвеждат информация.

Основно предимство на STEAM модела е удоволствието, което децата изпитват чрез въвличането им в реализиране на истински задачи. Те учат чрез правене, на практика произвеждат нещо, развиват въображението си. Част от метода „обучение чрез правене“ и „учене чрез забавление“ гарантира не просто заучаване на понятия, а истинско усвояване на нови знания и умения.

STEAM методите предизвикват любопитство и интерес. Най-добрият начин за възпитаване на любов към ученето е да се насърчава любопитството. Както знаем децата, особено в предучилищна възраст, са изключително любопитни. Малките работят с удоволствие, за да стигнат до крайния резултат – няма отегчение и умора.

Освен това, опознаването с деца от други страни при online срещите, удовлетворяваха техния интерес към непознатото, към нещо различно от това, което срещат всеки ден. С удоволствие разглеждаха получени писма, рисунки и снимки от тях. Научиха къде се намират тези страни, техните знамена, на какъв език говорят, разглеждаха изгледи от градовете и забележителности. С удоволствие правеха коледни картички, мартеници и пееха песнички, за да зарадват своите нови приятели.

Ние, учителите, обменихме много идеи, иновативни техники и прийоми за работата ни с децата. Обогатихме нашите педагогически способности и затвърдихме приятелски взаимоотношения с колегите от страните -партньори. За нас този проект бе една изключителна възможност за бъдещата ни работа.

Координатор по проекта: Светла Петкова

Директор на ДГ “Детелина“: Анна Маринова


Свържете се с нас

Детска градина „Детелина“

гр. Видин, ул.“Ал. Константинов“ No 11

Тел: 094 601748

Mail: info-500129@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Видин: https://vidin.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/