Седмично разпределение

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

НАПРАВЛЕНИЕ      ПЪРВА ГРУПА
Български език и литература 1
Математика 1
Околен свят 1
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 1
Физическа култура 3
Общо за седмицата 11

 

 СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

НАПРАВЛЕНИЕ     ВТОРА ГРУПА
Български език и литература 3
Математика 1
Околен свят 2
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 1
Физическа култура 3
Общо за седмицата 14

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА 5 ГОДИШНИ

 

НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА 
Български език и литература 3
Математика 2
Околен свят 3
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 2
Физическа култура 3
Общо за седмицата 17

     

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА 6 ГОДИШНИ

 

НАПРАВЛЕНИЕ ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА 
Български език и литература 4
Математика 3
Околен свят 3
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 2
Физическа култура 3
Общо за седмицата 19

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕСЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА 5 И 6 ГОДИШНИ

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТВИТЕЛНА  5 и 6 ГОДИШНИ
Български език и литература 4
Математика 3
Околен свят 3
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 2
Физическа култура 3
Общо за седмицата 19

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА 5 И 6 ГОДИШНИ

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТВИТЕЛНА  5 и 6 ГОДИШНИ
Български език и литература 4
Математика 3
Околен свят 3
Изобразително изкуство 2
Музика 2
Конструиране и технологии 2
Физическа култура 3
Общо за седмицата 19