Проекти

 

 

 

Одобрен проект по Еразъм+ „Партньорства за училищен обмен“ – КА229 на тема : „Връзка на вълшебните приказки и STEAM“.