Проекти

 

Проект Еразъм+ „Връзка на вълшебните приказки и STEAM

От месец октомври, 2019 година детска градина „Детелина“ успя да се включи отново в европейски проект Еразъм + на тема „Връзка на вълшебните приказки и STEAM”. Координатор на проекта е PU „NASA RADOST“ Сърбия, а  партньори са JVIZ OS Dobrna, Словения, 18th Kindergarten of Rhodes Гърция и ДГ „Детелина“, Видин, България.

Темата е интересна, актуална и е предизвикателство за всички нас.  Всеки партньор отговаря за един от компонентите на STEAM. А STEAM е образователен подход в обучението, който използва науката и технологиите, инженерството, изкуството и математиката. Нашият екип отговаря за инженерството.

Децата в предучилищна възраст са любопитни, a науката ги насърчава да експериментират, да решават проблеми и да изследват. Те са запознати с компютрите и технологиите, които са част от живота им. Освен това имат толкова много въпроси и толкова творчески решения, което е основната база на инженерството. Децата ни са неразделно свързани и с приказките. Те са част от ежедневното обучение. Приказките са интересни и в тях се случват много мистериозни неща. Много въпроси остават отворени след четене на приказки. Заключихме, че те могат да бъдат отлична база за STEAM дейности в детските градини. Нашето намерение е да реализираме STEAM дейностите в нашите предучилищни институции, да споделяме знания с колеги и да дадем възможност на децата и учителите в предучилищна възраст да развият своите умения в 21 век. STEAM е сравнително ново за всички нас, но ще се учим един от друг и ще обменяме добри практики, за да го включим в  бъдещата ни работа.

Ще има и обмен на културна, традиционна и езикова характеристика на страните, използващи традиционните приказки като основен източник за въвеждане на различия и прилики. От своя страна, на международните срещи ще популяризираме метода, традициите и културата на страните партньори сред широка аудитория.

Очаква ни трудна, но и интересна и ползотворна работа.

 

 

Picture2

Одобрен проект по Еразъм+ „Партньорства за училищен обмен“ – КА229 на тема : „Връзка на вълшебните приказки и STEAM“.