За нас

Детска градина „Детелина’’ е открита през 1980 г. Сградата е построена специално за целта с обособени четири възрастови групи за деца от 3 до 7 години.

Всяка група разполага: със занималня, отделна спалня, санитарни помещения.

Специализирани кабинети: медицински кабинет, зали за школи по интереси, физкултурен салон, стая на приказките.

Детската градина разполага с просторен двор, оборудван с много уреди за игри и спорт, басейн, екопътека и др. Обособени са площадки за всяка група.

От 15.06.1994 г., след спечелен конкурс, за директор на детската градина е назначена г-жа Златка Георгиева. Осигурени са благоприятни условия  за отглеждане, възпитание и обучение на децата.Персоналът е висококвалифициран.

От 12.04.2016 г. към детската градина е приобщена и сграда, намираща се на ул. „Цар Иван Шишман’’ № 1.

Детската градина провежда образователния си процес по програмна система „Ръка за ръка’’ – издателство „Просвета’’ и програмна система „Приятели’’ – издателство „Анубис’’.