За Вас, родители

Уважаеми родители! Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за предучилищно и училищно образование от 01.08.2016г., във връзка със създаването на Обществен съвет , ще се проведат родителски срещи, както следва :

  •  На 07.12.2016 г . от 17,30 ч. – в сграда „Васил Левски“
  • На  08.12. 2016 г. от 17, 30 ч.- в сграда (основна) „Детелина“

Екипът на Детската градина, най-учтиво Ви кани и разчита на Вашето присъствие!