Документи

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Бюджет 2021

Отчет Бюджет 2020 ДГ Детелина

Oтчет Бюджет 

Издаване на удостоверение за завършено предучилищно образование

Правилник – ОбС

Обществен съвет – Заповеди

Преглед на файла

бюджет 2020 г

бюджет 2019

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Преглед на файла

Бюджет 2016

Преглед на файла

Баланс- бюджет

Стойностни показатели