Визитка

   Нашата детска градина е открита през 1960г. Като едно от най-престижните детски заведения в града градината се посещава от много делегации: – на 14.11.1966г. – просветна делегация от ФНР Югославия – 03.06.1966г.- Съветска делегация от област „Ровненска” – 08.06.1967г. – Градината е посетена от Министъра на „Народната просвета”-др. Ганчо Ганев – 10.10.1967г. – посетена от делегация от ФНР Югославия по линията на Червения кръст – 02.11.1967г. – на гости са 30 директорки от Михайловградски окръг заедно с Инспектора по „Предучилищно възпитание”- обмяна на опит През 1967г. е открита целодневна предучилищна група към градината, но със седалище ОУ „Тодор Петров” квартал Калето. На 18.04.1981г. се дава име на ДГ – «Петко Ценов» – (Маузера), а през 1993г. се преименува на ЦДГ «Детелина».

    След спечелен конкурс за Директор на ДГ «Детелина» през 1994г. е назначена г-жа Златка Руменова Георгиева – 15.06.1994г. Единствена сред блоковете на престижния квартал ДГ «Детелина» бързо се превръща в истински детски рай. Нашата детска градина се отличава с просторни занимални с кътове по интереси и много съвременни играчки, уютни спални помещения, физкултурен салон,басейн в двора, музикален салон, логопедичен кабинет, кабинет за  чуждоезиково обучение, компютърна зала, кътове за отдих на персонала.

    За децата се  грижат опитни специалисти – 8 педагози, 1 мед.сестри и 8 служители. От години педагозите ни с успех претворяват в практика съвременните идеи на предучилищното възпитание, с уважение и внимание подхождат към малкия човек като към личност, със своите претенции, потребности и чувства. Децата играят народни танци, сътворяват вълшебства в школата по изкуства, докосват се до музиката и танца в цялата им красота. Традиция е и чуждоезиковото обучение и спорт- футбол. Не Ви ли звучи като приказка ? Може би, но тя е действителност за нашите възпитаници! Тази приказка започва всяка сутрин с целувка за довиждане, а понякога и със сълза, продължава с весели игри на двора , където децата могат да изразходят своята неизчерпаема енергия, да се порадват на ослепителните слънчеви лъчи или се скрият от жаркото слънце под обилната зеленина на многогодишните кичести борове и дървета. И тук в тази приказка преминават първите години на децата. И пак тук в тази приказка се случва магическата среща на малките деца с големите учители. Всеки опит за равносметка дава на Детска Градина «Детелина» увереност в нейното бъдеще. Реалните резултати и широкият социален отзвук потвърждават, че «Детелина» е ДГ с име , позиция и мисия! Това даром не се дава, а се завоюва!