STEAM методи в детска градина

Образователният метод STEAM /aбревиатура от Science, Technology, Engineering, Arts и Math или Наука, Технология, Инженерство, Изкуство и Математика/ в последните години придобива все по-широка популярност и привлича вниманието на родители и педагози. Звучи сложно и трудно за изпълнение, но имайки предвид добрите резултати, си заслужава.

Педагогическият екип на ДГ „Детелина“и филиал „Васил Левски“, гр. Видин последните две години работи по европейски проект Еразъм+ на тема: „Връзка на вълшебните приказки и STEAM”. В проекта са включени четири страни – Сърбия, Словения, Гърция и България. Всяка странa работи в определена насока. Българският екип работи по Инженерството. Педагозите заедно с децата успяха да докажат, че STEAM обучението може да започне още в най-ранна детска възраст. Преживяванията, които децата имат на тези години са изключително важни. Предизвиквайки тяхното любопитство и използвайки любимите им приказки, учителите създаваха възможности за учене в забавна и безопасна среда. Целта на STEAM обучението е децата да участват, да създават, да творят и експериментират с идеи и проекти. При STEAM методите от значение е не крайният резултат, а ученето по време на процеса и то да става в забавна и интересна среда. Този метод е базиран на учене чрез действие. Малчуганите трябваше да участват активно, а не просто да запомнят и възпроизвеждат информация.

Основно предимство на STEAM модела е удоволствието, което децата изпитват чрез въвличането им в реализиране на истински задачи. Те учат чрез правене, на практика произвеждат нещо, развиват въображението си. Част от метода „обучение чрез правене“ и „учене чрез забавление“ гарантира не просто заучаване на понятия, а истинско усвояване на нови знания и умения.

STEAM методите предизвикват любопитство и интерес. Най-добрият начин за възпитаване на любов към ученето е да се насърчава любопитството. Както знаем децата, особено в предучилищна възраст, са изключително любопитни. Малките работят с удоволствие, за да стигнат до крайния резултат – няма отегчение и умора.

Освен това, опознаването с деца от други страни при online срещите, удовлетворяваха техния интерес към непознатото, към нещо различно от това, което срещат всеки ден. С удоволствие разглеждаха получени писма, рисунки и снимки от тях. Научиха къде се намират тези страни, техните знамена, на какъв език говорят, разглеждаха изгледи от градовете и забележителности. С удоволствие правеха коледни картички, мартеници и пееха песнички, за да зарадват своите нови приятели.

Ние, учителите, обменихме много идеи, иновативни техники и прийоми за работата ни с децата. Обогатихме нашите педагогически способности и затвърдихме приятелски взаимоотношения с колегите от страните -партньори. За нас този проект бе една изключителна възможност за бъдещата ни работа.

Координатор по проекта: Светла Петкова

Директор на ДГ “Детелина“: Анна Маринова

STEAM, Еразъм+

През месец август се осъществи международна среща в Родос, Гърция по проект Еразъм+ между страните Гърция, Сърбия, Словения и България на тема „Връзка на вълшебните приказки и STEAM“. Изнесени бяха семинари, презентации и обменени добри практики между участващите страни в обучението, преподаването и възпитанието на децата.
На официална среща с кмета на града бяхме запознати с историческото наследство, икономика и култура на Родос.
С тази среща обогатихме нашите педагогически способности и затвърдихме едни приятелски взаимоотношения с колегите от останалите страни.
241083564_4344753065631897_8453711533155829478_n241017042_4344753178965219_6333275743975541401_n   241362512_4344753352298535_1538945376334522752_n      241556450_4344754838965053_5785524592132604747_n
241055701_4344754972298373_7834661950506208767_n  241037290_4344754555631748_4513948337215359546_n
240996925_4344754052298465_8506531256492300519_n 241003973_4344753862298484_2765610926917593472_n 241019191_4344754175631786_1638393799977281634_n 241128236_4344755418964995_8654300665646853980_n 241140044_4344754455631758_9178628890833775164_n 241153294_4344753478965189_1381885847468997734_n
240893918_4344754275631776_6489642185652674950_n 241055701_4344754972298373_7834661950506208767_n
240921704_4344756052298265_6832908967550804722_n 240936918_4344755982298272_3022846546925915921_n
240956623_4344755638964973_1353251615962918209_n 240971510_4344755752298295_5108415405497377251_n 241007164_4344754698965067_6598356287394847907_n 241035164_4344755518964985_1878349477356480382_n
241038629_4344753752298495_5684555330444033795_n 241061174_4344756198964917_7147240412443055827_n